Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2013

emoxcoree
Póki jestem słodka i kochająca, jesteś przy mnie, ale kiedy tylko zaczynam być rozżalona, po prostu wychodzisz.
— Kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa
Reposted frommarysia marysia
9550 b5fe
Reposted frompillank pillank viaiblameyou iblameyou
8183 318a
emoxcoree
Płaczę. Idę ulicą i płaczę. Łzy mi wchodzą do ust. A taki byłem wesoły nie tak dawno, tak sobie szedłem w podskokach wesoło. A teraz płaczę
— Edward Stachura
Reposted fromohshit ohshit viainsanedreamer insanedreamer
emoxcoree
0338 7400
Reposted fromkotletoziom kotletoziom viapamparejra pamparejra
Profile Pictures | via Facebook
Reposted fromweheartit weheartit viaFuel Fuel
emoxcoree
emoxcoree
9786 8189
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater viasiarczan siarczan
emoxcoree
9841 694d
Reposted byvstanevstane
emoxcoree
emoxcoree
4224 ef6e
Reposted fromImmaculate Immaculate viavstane vstane

October 06 2013

emoxcoree
emoxcoree
Dobry Boże, dziękujemy Ci za solone świńskie mięso, które zaraz spożyjemy i za resztę tych niestrawnych pomyj. Dziękujemy Ci również za tę rodzinną farsę. Mój ojciec zostawił nas, gdy miałem 6 lat. Gdybym wiedział, co mnie czeka, uciekłbym razem z nim. Ponieważ próbuje odzyskać ten dom, odkąd go straciła, wielkie dzięki, Panie, że oślepiłeś tego dupka, który posuwa moją matkę i nie dostrzega tego, co wie każdy. Ona go nie kocha. Amen.
— Tate, AHS
Reposted fromtosiaa tosiaa viacytaty cytaty
emoxcoree
7049 167c
Reposted byvstanecalamagrostisSurvivedGirlwenlafaxinumszynkatzarreign-over-nothing
emoxcoree
there's so much pain, you know? there's so much..
— American Horror Story
Reposted fromcreure creure viacytaty cytaty

October 04 2013

emoxcoree
3131 c02a
Reposted bymalsaineJuliettemelanchujniaBlind-jellyfishoborze

January 27 2013

emoxcoree
7847 00e9
,,
Reposted fromuseeidream useeidream viaJuliette Juliette
emoxcoree

January 26 2013

emoxcoree
Zaciskam pięści i patrze przed siebie, mój świat rozpada się na części, a Ty nic o tym nie wiesz.
Reposted fromgdybam gdybam
emoxcoree
1039 f03b
Reposted fromnfading nfading
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl